İŞVERENLERE YÖNELİK GERİYE DÖNÜK TEŞVİKLERDEN YARARLANABİLMEK İÇİN

SON TARİH 30.04.2021

Geriye dönük teşviklerinizi SERVER GROUP güvencesiyle, 30.04.2021 tarihine kadar son defa kontrol ettirebilirsiniz. Güncel döneme maksimum verimlilikle hazırlanabilir, eksiksiz geçiş yapabilirsiniz.

Konuyla ilgili detaylı bilgiyi sizinle paylaşmak isteriz. “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Kanun teklifinin Nisan ayı içerisinde Resmi Gazete ’de yayımlanması durumunda 5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesinin birinci fıkrasına göre geriye dönük teşviklerden 6 ay yararlanma hakkı 30.04.2021 tarihinde sona eriyor.”

2005 yılında kurulan SERVER GROUP bünyesinde faaliyet gösteren SY DENETİM, bünyesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmaya SGK Teşvik, Ar-Ge Merkezi ve Teknopark Teşvikleri, Vergi, Müşavirlik ve Danışmanlık vb. alanlarda hizmet vermektedir. STS yazılım programı ile uygulamada olan tüm SGK teşvikleri açısından firmaların durumlarını ücretsiz olarak analiz eder. Her ay değişkenlik gösteren en yüksek kişi bazlı teşvik getirisini raporladığı hizmeti ile müşterilerine hızlı, güvenilir ve doğru sonuçları, hiçbir iş yükü olmaksızın sunar.

SY DENETİM; STS yazılım ürünü ile müşterilerine hizmet vermektedir. Sıfır hata kurgusuyla ve en yüksek kazanç algoritmasıyla yazılan programımız ile konusunda en iyi hizmeti üreten firma olarak hizmet vermekteyiz.
Her ay SGK işlemleri kapsamında, işletmelere ve çalışanlara taşıdıkları sorumluluklar ve uygun oldukları kriterler çerçevesinde belli teşviklerden yararlanma imkânı verilmiştir. Ancak bazı teşvik başlıklarında sunulmuş haklardan yararlanabilmek için karmaşık birçok hesaplama ve iş yükü söz konusudur. En doğru ve en yüksek fayda ile yararlanılabilecek uygun teşviki tespit etmek; ciddi emek isteyen ve gözden kaçacak detaylar barındırdığı için risk taşıyan, profesyonel yönetilmesi gereken bir süreçtir.

SY DENETİM, tüm teşvik başlıkları için her ay gerekli incelemeleri firmanız adına yaparak en doğru ve faydalı teşvik başlığında; SGKlı çalışanlarınız yönünden tek tek ayrıştırılmış raporları SGK Teşvik Sistemleri kabiliyeti ile tarafınıza sunar.

İstihdam Teşvikleri

1

Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puan İndirim

Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin (%11) beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir. Devamı…

2

Yurtdışına Götürülen / Gönderilen Sigortalılar için Prim İndirimi 

Özel sektör işverenleri, yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen ya da geçici olarak gönderilen sigortalıları için ödenecek genel sağlık sigortası işveren hissesinin (%7,5) beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir. Devamı…

3

İlave 6 Puanlık İndirim

 

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen il ve ilçelerde (1) Nolu indirimden yararlanan özel sektör işverenleri, 31/12/2020 tarihine kadar prime esas kazanç alt sınır üzerinden ilave 6 puanlık indirimden yararlanabilir. Devamı…

4

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sigortalıları istihdam eden özel sektör işverenleri, söz konusu kararlarda belirtilen sürede, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Cumhurbaşkanınca belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamı tutarında teşvikten yararlanabilir. Devamı…

5

Genç ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan

Özel sektör işverenleri, 31/12/2020 tarihine kadar işe aldıkları her bir sigortalı için prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi tutarında teşvikten yararlanabilir. Devamı…

6

Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki

 

Aynı il sınırları içinde 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri, korumalı işyerleri, kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran veya yükümlü olmadığı halde engelli sigortalı çalıştıran işyerleri, çalıştırdıkları engelli sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı tutarında teşvikten yararlanabilir. Devamı…

7

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında

  • Teknoloji merkezi işletmeleri,
  • Ar-Ge merkezleri,
  • Tasarım Merkezleri,
  • Ar-Ge, tasarım projeleri ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen işletmeler
    Devamı…

8

Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ alan ve kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler fiilen çalıştırdıkları sigortalılar için prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25’i tutarında teşvikten yararlanabilir. Devamı…

9

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik Uygulaması

 

İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalıları işe alan özel sektör işverenleri, kalan işsizlik ödeneği süresince, bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi oranının %1’i, uzun vadeli sigorta kolu prim oranının, genel sağlık sigortası prim oranının sigortalı ve işveren payının tamamı kadar teşvikten yararlanabilir. Devamı…

10

İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına İlişkin Teşvik

Teşvikten yararlanma şartları;
Sigortalı yönünden
✓ 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
✓ 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
✓ 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması, Devamı…

11

Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

 

Özel sektör işverenleri tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen nakdi düzenli sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin ikamet ettiği hanede bulunanlardan 26/4/2016 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalıların prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı tutarında söz konusu destekten yararlanılır. Devamı…

12

Sosyal hizmetlerden faydalanan kişilerin istihdamı halinde uygulanan teşvik

2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından istihdamı halinde prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren sigorta ve işsizlik sigortası primin tamamı tutarında beş yıl süreyle söz konusu teşvikten yararlanılabilir. Devamı…

13

İlave İstihdam Teşviki

Özel sektör işverenleri tarafından 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihlerinde işe aldığı sigortalılar için, işyerinin imalat sektöründe veya Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde brüt asgari ücreti geçmemek üzere sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren prim payının tamamı, işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren prim payının tamamı tutarında, 12/18 ay süreyle bu destekten yararlanılabilir. Devamı…

14

4447 Sayılı Kanunun Ek 4 üncü Maddesinde Öngörülen Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki

4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınması hükme bağlanmıştır. Devamı…

15

Asgari Ücret Desteği

2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kanunda belirtilen gerekli şartları sağlamaları kaydıyla, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
Destek Tutarı günlük, 2,5 TL aylık 75 TL’dir.
Devamı…

16

Normalleşme Desteği

Koronavirüs pandemisi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine 1/8/2020 tarihi itibariyle prim desteğinden yararlanma imkanı getirilmiştir. Destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır. Devamı…

17

İstihdama Dönüş Prim Desteği

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 1/1/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen Devamı…

18

İlave İstihdam Prim Desteği

Normalleşme döneminde artacak ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi amacıyla işverenler tarafından 2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu Devamı…

19

Teşviklerden Yasaklama Uygulaması

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle; Devamı…

20

Potansiyel Teşvik Sorgulama

Potansiyel teşvik sorgulama menüsü ile özel sektör işverenlerince istihdamı sağlanacak sigortalının henüz işe alınmasından önce işyeri ve sigortalı yönünden aranan şartların sağlanıp sağlanmadığının analizinin yapılması hedeflenmiştir. Bu program ile işe giriş bildirgesi verilmemiş kişiler için sorgulama yapılacağından, işyeri ve sigortalı yönünden aranan şartlar sorgulama işlemi yapılan tarihe göre değerlendirilmektedir. Devamı…

Hedefimiz özel sektördeki firmaları faydalanabilecekleri teşviklerle ilgili bilgilendirmek ve destek sağlamak

İş hayatınızda doğru yolda yürümek, destek alabileceğiniz güvenilir danışmanlık hizmetleriyle mümkündür. Bu konuda Server Group ekibi olarak her zaman yanınızda olmaktan mutluluk duyarız.

Teşvikler

Server Group

Bulgurlu Mahallesi İzzetinbey Sokak Ekşioğlu Mehmet Sitesi
F Blok No: 26 Daire: 3  Üsküdar/İstanbul

Tel : 0216 545 28 29
Email: info@sigortatesvikleri.com